Eslîxan
YILDIRIM

Weşanxaneya Aazad 
 

‘Tiştê ku min divê ez ji we re bibêjim, bi kurtî ev e. Hîn bin. Hîn bin. Hîn bin. Hin kin. Hîn kin. Hîn kin. ’

Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (27) Şam/1941

Pirtûkên PDF bixwîne