Weşanxaneya Azad

 

Eslîxan Yildirim

LI PIRTÛKÊN MIN BINÊRE

‘Tiştê ku min divê ez ji we re bibêjim, bi kurtî ev e. Hîn bin. Hîn bin. Hîn bin. Hin kin. Hîn kin. Hîn kin. ’

Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (27) Şam/1941

Weşanxaneya Azad

Weşanxaneya azad bi hevkariya we Ansiklopediya Kurdî amade dike. Tu jî bi şandina nivîsên xwe û xwetevlêkirina xebatê alîkariya vê xebata domdar bike. Ji bo e-mailekê binivîse: info@wesanxaneyaazad.net

 

Hûrgulî

‘Tiştê ku min divê ez ji we re bibêjim, bi kurtî ev e. Hîn bin. Hîn bin. Hîn bin. Hin kin. Hîn kin. Hîn kin. ’

Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (27) Şam/1941