Nêrînên te ji bo me girîng e.


HELBESTÊN XEZEBLÊHATÎ

Nizar Qebbanî

HERDEMCIWANÊ

Eslîxan Yildirim


KURDISTAN Û SÎNOR

Eslîxan Yildirim

SILAVA BAJARIYAN

Menaf Osman


FÊRBÛNA KURDÎ

Hesen Huseyîn Denîz

HEZAR Û YEK ŞEV

Menaf Osman

‘Tiştê ku min divê ez ji we re bibêjim, bi kurtî ev e. Hîn bin. Hîn bin. Hîn bin. Hin kin. Hîn kin. Hîn kin. ’

Mîr Celadet Bedirxan, kovara Hawar, hejmara (27) Şam/1941